1. Yleistä
1.1. Tämä sopimus sisältää Ladylike Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämän naisellinen.fi-verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot.
1.2. Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Naisellinen.fi
Ladylike Oy
Adamsoni 18
10137
Tallinn
Estonia
Y-tunnus: 12872076

1.3. Käyttäessään Palvelua, ostaessaan tuotteita Palvelusta tai rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä hyväksyy tästä sopimuksesta ilmenevät ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
1.4. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja myös pidättää oikeuden tehdä muutoksia palvelun sisältöön (mukaan lukien tämä käyttäjäsopimus) ilmoittamatta siitä erikseen Käyttäjälle.

2. Rekisteröityminen
2.1. Tilauksen tekeminen ei edellyttä rekisteröitymistä.
2.2. Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröintilomakkeeseen tarvittavat tiedot ja valitsemalla itselleen salasanan.
2.3. Rekisteröityminen on maksutonta.

3. Yksityisyys ja tietosuoja
3.1. Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjän antamien tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja Käyttäjän yksityisyydensuojan säilymisestä. Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Palvelun asiakasrekisteriin.
3.2. Rekisteröitymisessä pakollisia tietoja ovat Käyttäjän etunimi, sukunimi, täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (käytetään käyttäjätunnuksena kirjauduttaessa sisään). Yritysasiakkailla lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.
3.3. Palveluntarjoaja ei luovuta keräämiään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
3.4. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.
3.5. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot sekä muuttaa niitä. Jos Käyttäjä haluaa että häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kokonaan, on Käyttäjän otettava yhteyttä asiakaspalveluumme.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
4.1. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.
4.2. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

5. Tilauksen sitovuus
5.1. Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Palveluntarjoaja on sähköpostitse lähettänyt Käyttäjälle tilausvahvistuksen.
5.2. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Käyttäjä sitoutuu tilauksen tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.
5.3. Käyttäjällä on oikeus sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse ennen tilauksen toimitusta peruuttaa koko tilaus tai osia tilauksesta. Toimitus on tapahtunut, kun Palveluntarjoaja on postittanut tilauksen tai osan tilauksesta.
5.4. Kun Käyttäjä on tehnyt tilauksen ei Palveluntarjoajalla ole enää oikeutta muuttaa sopimusehtoja.
5.5. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

6. Hinnat
6.1. Tuotteen hinta on Palvelun sivulla tuotetietojen yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta.
6.2. Tilauksen lopulliseen hintaan lisätään toimituskulut. Toimituskulut hinnoitellaan Käyttäjän valitseman toimitustavan.
6.3. Kulloinenkin toimitusmaksu ilmenee Palvelussa ennen tilauksen suorittamista.
6.4. Palvelussa hinnat ja toimituskulut ilmoitetaan Käyttäjälle euroissa (EUR).
6.5. Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maihin ilmoitetut hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.
6.6. Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maiden ulkopuolelle tuotteen vastaanottaja vastaa paikallisista veroista, tullimaksuista ja muista näihin verrattavista kustannuksista. Jos paketin toimitusosoite on EU-alueen ulkopuolella, näytetään hinnat Suomikaupan sivuilla ilman arvonlisäveroa.

7. Toimitusehdot
7.1. Palveluntarjoaja toimittaa myymänsä tuotteet Käyttäjälle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella.
7.2. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan. Kunkin tilauksen toimituskulut ilmenevät Palvelun Toimitustapa-osiossa.
7.3. Toimitusaika määräytyy tilauskohtaisesti. Toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta, lähetyksen määränpäästä sekä valitusta toimitustavasta. Voimassa olevat toimitustavat ilmenevät kulloinkin Palvelun Toimitukset-osiossa. Kuljetusaika-arviot ovat tutkimuksiin ja kuljetusyhteyksiin perustuvia keskimääräisiä kuljetusaikoja. Ajat on ilmoitettu työpäivinä (ma-pe). Esitetyt kuljetusajat ovat arvioituja keskimääräisiä aikoja, eikä näiden aikojen ylittäminen velvoita palveluntarjoajaa korvaamaan menetettyä aikaa, kansainvälisiin postisäädöksiin vedoten. Kohdemaan tullin lähetyksen käsittelyaika ei kuulu lähetyksen kuljetusaika-arvioon.
7.4. Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.
7.5. Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa että tilauksen sisältö on kohdemaan tuontimääräysten mukainen. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tilauksesta tuotteet, jotka rikkovat kohdemaan tuontirajoituksia ja katsoessaan hyvittää tilauksesta poistetut tuotteet. (esim. korut)
7.6. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden toimittaa tilatut tuotteet eri lähetyksissä.
7.7. Asiakas on velvollinen antamaan tilauksen toimitusosoitteen tilauksen teko hetkellä oikeassa muodossa. Asiakas vastaa paketin toimittamisen lisäkustannuksista, mikäli toimitus joudutaan uusimaan virheellisten osoitetietojen takia.
7.8. Palveluntarjoaja vastaa tuotteen häviämisestä tai rikkoutumista kuljetuksen aikana.
7.9. Suomikauppa myy vain tarjoamiensa lehtien irtonumeroita. Suomikauppa ei myy lehtitilauksia, eikä se näin ollen vastaa asiakkaan tekemistä lehtitilauksista kolmansien osapuolien kanssa.

8. Palautukset
8.1. Tilauksen peruuttamisesta tai tuotteen vaihdosta tulee ilmoittaa meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@naisellinen.fi
8.2. Kuluttajalla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.
8.3. Palautuksen ehtona on, että tilaus on peruutettu myyntiehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tuote on käyttämätön.
8.4. Tuote tulee palauttaa välittömästi tilauksen peruuttamisen jälkeen.
8.5. Tuoretuotteita ei voi palauttaa, eikä niitä korvata jos tuote on saapunut sille luvatun kuljetusaika-arvion puitteissa. Asiakas vastaa siitä että tilaa tuoretuotteita sille suositelluilla toimitusmuodoilla. Toimittaja ei vastaa väärin valitun toimitustavan aiheuttamaa välillistä vahinkoa tuoretuotteille.
8.6. Palauttaessaan tuotteita Asiakas vastaa itse kuljetusriskistä.

9. Viallinen tai kuljetuksessa vaurioitunut tuote
9.1. Viallisesta tai kuljetuksessa vaurioituneesta tuotteesta tulee ilmoittaa Asiakaspalveluumme välittömästi kuitenkin korkeintaan 24 tunnin kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.
9.2. Palveluntarjoaja korvaa viallisen tai kuljetuksessa vaurioituneen tuotteen ensisijaisesti uudella vastaavalla tuotteella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ostajalle hyvitetään hänen maksamansa rahasuoritus kokonaisuudessaan.
9.3. Tuotteen vika tai sen kärsimä vaurio tulee määritellä ja dokumentoida asianmukaisella tavalla.
9.4. Viallinen tai vaurioitunut tuote tulee lähettää Palveluntarjoajalle tarkastusta varten.
9.5. Palveluntarjoaja ei toimita uutta tuotetta tai hyvitä tuotteen hintaa ennen kuin vika tai vaurio on voitu todentaa.

10. Riitojen ratkaisu
10.1. Tästä Käyttäjäsopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.
10.2. Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.